RentReliefBanner 

Bạn có cần trợ giúp để thanh toán tiền thuê nhà không?


Chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp


Maine có 200 triệu đô la trong quỹ trợ cấp tiền thuê nhà từ Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp của liên bang. Chương trình này sẽ cung cấp các khoản thanh toán trợ cấp tiền thuê nhà và các tiện ích nhằm giúp những người thuê nhà đủ điều kiện có thể duy trì nhà ở ổn định. Các cơ quan Hành động Cộng đồng của Maine sẽ xem xét các đơn xin trợ cấp, kiểm tra tính hội đủ điều kiện và xử lý các khoản thanh toán cho các chi phí đủ điều kiện thay cho các hộ gia đình.

 


Đủ điều kiện


Người đăng ký thuê nhà phải đáp ứng tất cả các tiêu chí này để được xem xét giảm tiền thuê nhà:

Giới hạn thu nhập

Thu nhập hộ gia đình của bạn phải đáp ứng các giới hạn thu nhập nhất định. Các giới hạn khác nhau tùy theo vị trí và quy mô hộ gia đình. Nhấp vào đây để xem liệu thu nhập của bạn có nằm trong giới hạn của chương trình hay không.


ReducedIncome

Khó khăn về tài chính

Bạn hẳn đã bị giảm thu nhập, có chi phí đáng kể hoặc gặp khó khăn về tài chính khác vì COVID-19 HOẶC đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến ngày bạn nộp đơn.

HousingInstability

Bất ổn nhà ở

Bạn phải cho thấy bạn có nguy cơ trở thành người vô gia cư HOẶC rằng bạn có thể mất nhà ở của mình. Điều này có thể bao gồm vay tiền để trả chi phí nhà ở, trả tiền thuê nhà quá hạn hoặc hóa đơn điện nước, hoặc thông báo đuổi nhà.


Ứng dụng


OnlineIcon

Nộp đơn trực tuyến

Chúng tôi tin rằng các vấn đề về hệ thống ứng dụng mà chúng tôi gặp phải khi mở chương trình đã được giải quyết. Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng khi đăng ký, vui lòng gọi cho Cơ quan Hành động Cộng đồng tại địa phương của bạn.

Để đăng ký trực tuyến, hãy chọn quận bạn hiện đang sống bên dưới và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến đúng cơ quan.

Current County:

Icon_Data

Ứng dụng giấy
Tải xuống ứng dụng tại đây. Bạn có thể gửi đơn đăng ký qua email hoặc thư đến Cơ quan Hành động Cộng đồng tại địa phương của bạn. Nếu bạn cần đơn xin giấy, vui lòng gọi cho MaineHousing theo số 1-800-452-4668 và chúng tôi sẽ gửi cho bạn.


Các câu hỏi thường gặpCâu hỏi dành cho người thuê nhà

Khi nào tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp?

Quý vị có thể bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp từ 12 giờ trưa Thứ 2, ngày 01 tháng 03. Trong trang này sẽ xuất hiện nút “Apply Now - Nộp đơn ngay” để giúp quý vị nộp đơn.

Những ai đủ điều kiện được trợ cấp tiền thuê nhà?

Những người thuê nhà xin trợ cấp phải đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn sau đây để được xét duyệt trợ cấp tiền thuê nhà:

 • Thu nhập của gia đình quý vị nằm trong khoảng giới hạn thu nhập nhất định. Giới hạn này thay đổi tùy theo từng địa phương và quy mô gia đình quý vị. Bấm vào đây để xem các mức Giới hạn Thu nhập. 
 • Thu nhập của quý vị đã giảm đáng kể, các khoản chi phí tăng cao hoặc quý vị gặp các vấn đề khó khăn về tài chính khác do COVID-19 HOẶC quý vị có đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến ngày nộp đơn.
 • Bạn phải cho thấy bạn có nguy cơ trở thành người vô gia cư hoặc bạn có thể mất nhà ở. Điều này có thể bao gồm vay tiền để trả chi phí nhà ở hoặc trả chậm tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước. Nó cũng có thể bao gồm việc nhận được thông báo trục xuất hoặc các mối đe dọa trục xuất. 

 

Tôi sống trong khu nhà ở trợ cấp xã hội. Tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp không?

Có. Ngay cả khi quý vị có Phiếu Lựa chọn Nhà ở hoặc quý vị nằm trong nhóm đối tượng tại Mục 8, quý vị vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp cho phần tiền thuê nhà của mình. Trước khi đăng ký, hãy trình bày trước vấn đề này với người quản lý chương trình để họ có thể áp dụng một số thay đổi đối với tiền thuê nhà của quý vị nếu cần.

Chương trình sẽ trợ cấp để chi trả những gì?

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp này có thể sẽ chi trả tiền thuê nhà và một số tiện ích còn nợ từ ngày 13 tháng 3 năm 2020. Chương trình cũng sẽ bao gồm việc chi trả tối đa ba tháng tiền thuê nhà mỗi lần. Tiện ích bao gồm điện, nước, rác thải và sưởi ấm. Chương trình có thể chi trả các khoản phí trả chậm tiền thuê nhà miễn là phí trả chậm này hợp pháp và được thể hiện trong hợp đồng thuê nhà của quý vị. Chương trình cũng có thể hỗ trợ thanh toán các chi phí như internet. Nó cũng có thể hỗ trợ thanh toán các chi phí chuyển nhà  như phí nộp đơn hoặc sàng lọc và các khoản đặt cọc nếu quý vị chuyển đi do COVID-19. Trong trường hợp không cần trợ giúp trả tiền thuê nhà, quý vị cũng có thể xin trợ giúp trả tiền tiện ích. Tuy nhiên quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà để được nộp đơn xin trợ cấp chi trả các chi phí internet.

Chương trình này sẽ chi trả cho tôi bao nhiêu tiền thuê nhà?

Không có giới hạn hàng tháng về khoản hỗ trợ tiền thuê nhà đủ điều kiện. Số tiền hàng tháng được xác định theo khoản thanh toán tiền thuê nhà đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà còn nợ tính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, cũng như tối đa 3 tháng tiền thuê nhà sắp tới cùng một lúc. Ví dụ: quý vị có thể nộp đơn vào tháng 3 năm 2021 và đơn xin trợ cấp có thể bao gồm tiền thuê nhà vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2021 VÀ mọi khoản tiền thuê nhà khác mà quý vị còn đang nợ. Chương trình này có thể bao trả tổng cộng tối đa 15 tháng tiền thuê nhà.

Tôi có phải nợ tiền thuê nhà để được tham gia chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà mới này không? 

Không. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà (và/hoặc trợ cấp tiền tiện ích) để trang trải các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong quá khứ VÀ/HOẶC trong thời gian sắp tới. Quý vị sẽ có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà tính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 nếu cần và tối đa 3 tháng tiền thuê sắp tới cùng một lúc.

Liệu tôi có thể được hỗ trợ trả tiền thuê nhà sau ba tháng đầu tiên mà chương trình đã chi trả không?

Có. Quý vị có thể được trợ cấp tối đa 15 tháng tiền thuê nhà bao gồm tiền thuê nhà quá hạn và hiện tại. Khi hết 3 tháng đầu tiên, chương trình sẽ liên hệ với quý vị (qua điện thoại nếu quý vị gửi đơn xin trợ cấp bằng giấy hoặc qua email nếu quý vị nộp đơn trực tuyến) để hỏi xem quý vị có còn cần giúp đỡ hay không. Khi đó, quý vị cần cung cấp thông tin thu nhập một lần nữa nếu trong lần đăng ký đầu tiên quý vị chỉ cung cấp thông tin thu nhập một tháng. Quý vị cũng cần phải chứng minh rằng quý vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác của chương trình. Sau đó, quý vị có thể được hỗ trợ thanh toán thêm tối đa ba tháng tiền thuê nhà/tiện ích.

Tôi có cần phải thất nghiệp để có đủ điều kiện tham gia chương trình không?

Không. Miễn là quý vị có thể chứng minh nhu cầu và đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, quý vị không cần phải thất nghiệp để đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Tôi đã phải giảm giờ làm/tăng chi phí vì các vấn đề chăm sóc trẻ em liên quan đến COVID-19. Tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp không?

Có.

Tôi sống trong một căn nhà di động và thuê mảnh đất mà tôi đang đậu xe. Tôi có thể nộp đơn tham gia chương trình này không?

Có. Chương trình này sẽ bao gồm tiền thuê lô đất và/hoặc tiền thuê nhà di động. Chương trình sẽ không bao trả phí công viên.

Tôi có thể xin trợ cấp thanh toán các tiện ích, ngay cả khi tôi không cần trợ cấp tiền thuê nhà không?

Có, người thuê nhà có thể xin trợ giúp trả tiền tiện ích ngay cả khi họ không cần trợ giúp trả tiền thuê nhà. Quý vị sẽ cần phải chứng minh số tiền đến hạn nộp trong quá khứ và hiện tại bằng cách cung cấp một bản sao kê gần đây của (các) công ty cung cấp tiện ích.

HERETôi cần thông tin gì để đăng ký?

Ngoài thông tin dưới đây, chúng tôi khuyến khích người thuê nhà và chủ nhà trao đổi với nhau về việc tham gia chương trình vì cả hai bên sẽ cần cung cấp thông tin khi nộp đơn.

XÁC NHẬN THU NHẬP:
Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin về thu nhập hàng năm của gia đình trong năm 2020 HOẶC thu nhập hàng tháng của gia đình trong thời điểm hiện tại.

Tùy Chọn Thông Tin Thu Nhập Hàng Năm Trong Năm 2020:

Tùy Chọn Thông Tin Thu Nhập Hàng Tháng Hiện Tại:

 

 • Thu nhập hàng năm của gia đình quý vị trong năm 2020.

 • Biểu mẫu 1040s IRS 2020 đối với tất cả các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên HOẶC

 •  Bảng sao kê lương, cuống chi phiếu lương, Biểu mẫu IRS W-9, Biểu mẫu 1099 của IRS và Phụ lục C nếu tự kinh doanh, báo cáo lãi suất, Biểu mẫu 1099 G hoặc báo cáo phúc lợi từ tài khoản DOL ReME nếu thất nghiệp, và bằng chứng thể hiện các khoản thu nhập khác cho tất cả các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên

 • Gửi thư xác nhận tính đủ điều kiện của cơ quan chính quyền từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trở lại đây (chẳng hạn như TANF, HEAP hoặc SNAP)

 

 • Thu nhập hàng tháng của gia đình quý vị tính đến ngày nộp đơn.

 • Gửi bản sao kê lương tháng trước của hộ gia đình quý vị, cuống phiếu lương, bản sao kê lãi suất, bản sao kê trợ cấp thất nghiệp (từ tài khoản DOL ReME) và bằng chứng thể hiện các khoản thu nhập khác cho tất cả các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên

Lên kế hoạch cung cấp nhiều thông tin về thu nhập nhất có thể.

Nếu quý vị đủ điều kiện sử dụng Tùy chọn thu nhập hàng năm trong năm 2020 và sau này quý vị cần trợ giúp từ chương trình thì quý vị sẽ không cần cung cấp lại thông tin này.

Nếu quý vị đủ điều kiện sử dụng Tùy chọn Thu nhập Hàng tháng và sau này quý vị cần trợ giúp từ chương trình thì quý vị sẽ phải cung cấp lại thông tin về thu nhập hộ gia đình hàng tháng.

BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC LƯU TRÚ & THUÊ NHÀ
Quý vị phải cung cấp hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn tiện ích để chứng minh thông tin về nơi cư trú. Quý vị cũng cần cung cấp biên lai thanh toán tiền cho thuê hoặc tiền thuê nhà để làm bằng chứng cho các khoản nợ tiền thuê nhà. Nếu quý vị không thể cung cấp những giấy tờ này, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ nhà của quý vị để xác nhận nơi cư trú của quý vị và số tiền quý vị nợ.

TRỢ CẤP CHI PHÍ TIỆN ÍCH
Quý vị sẽ cần cung cấp (các) hóa đơn tiện ích hoặc thông báo về những khoản quý vị cần trợ giúp.

THÔNG TIN CHỦ NHÀ
Đảm bảo quý vị có đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại và địa chỉ email của chủ nhà hoặc công ty quản lý tài sản của quý vị, những người sẽ nhận khoản thanh toán của chương trình, nếu được chấp thuận.

Quý vị có thể thông báo cho chủ nhà rằng họ sẽ cần điền vào các mẫu đơn. Cơ quan Hành động Cộng đồng (CAA) sẽ gửi cho họ đơn xin trợ cấp và biểu mẫu W-9 để điền thông tin và ký tên. Tiền thuê nhà không thể được thanh toán cho đến khi chủ nhà của quý vị cung cấp biểu mẫu W-9 và đơn đã ký cho CAA tại địa phương của quý vị. Quý vị không cần phải bận tâm về các biểu mẫu W-9 từ các công ty tiện ích.

HERE Chủ nhà của tôi sẽ nhận được tiền thuê nhà như thế nào?

Sau khi quý vị và chủ nhà gửi tất cả các tài liệu theo yêu cầu, CAA sẽ xem xét và chấp thuận các đơn xin trợ cấp đủ điều kiện. Sau đó khoản thanh toán tiền thuê nhà sẽ được gửi đến chủ nhà trong thời gian sớm nhất có thể bằng séc hoặc chuyển khoản trực tiếp. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi đơn xin trợ cấp của quý vị được chấp thuận.

Tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp bằng cách nào?

Khi chương trình bắt đầu, quý vị sẽ có thể nộp đơn qua:

Hạn chót nộp đơn xin trợ cấp là khi nào?

Các đơn xin trợ cấp sẽ được chấp nhận theo cơ sở lần lượt đến hết tháng 9 năm 2021. Nếu có thêm quỹ hỗ trợ tiền thuê nhà của liên bang, chúng tôi sẽ cập nhật trang này ngay khi có thông tin.

Quỹ của chương trình có hết không?

Mặc dù không thể đảm bảo chắc chắn, chúng tôi hy vọng rằng Maine có đủ tài chính để hỗ trợ tất cả những người thuê nhà đủ điều kiện được hỗ trợ.

Nếu chủ nhà của tôi không tham gia chương trình thì sao?

Quý vị vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp. Ngay cả khi chủ nhà của quý vị không tham gia, hãy cung cấp thông tin liên hệ của họ trong đơn xin trợ cấp của quý vị. Sau khi họ nhận được thông báo rằng quý vị đã nộp đơn, họ sẽ có 10-14 ngày để điền vào các tài liệu và gửi lại cho chúng tôi. Nếu họ không điền vào các tài liệu hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị và gửi cho quý vị khoản thanh toán.

Nếu chủ nhà của quý vị không tham gia và quý vị không thể xuất trình hợp đồng thuê hoặc biên lai thể hiện số tiền thuê nhà của quý vị, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị tối đa 100% theo Tỷ Lệ Thị Trường Công Bằng (FMR). Quý vị có thể tìm thông tin về FMR cho khu vực của mình tại đây.

Sau khi tôi nộp đơn xin trợ cấp thì sao? Tôi nên liên hệ với ai về đơn xin trợ cấp của mình sau khi nộp?

Nếu quý vị đăng ký trực tuyến, sau khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp, quý vị sẽ được dẫn đến một trang có thêm thông tin về những nội dung tiếp theo. Sau khi CAA nhập đơn xin trợ cấp của quý vị, quý vị sẽ nhận được email thông báo rằng đơn xin trợ cấp đang được xử lý. Quý vị cũng sẽ nhận được email khi đơn xin trợ cấp được chấp thuận thanh toán. Cơ quan Hành động Cộng đồng (CAA) của Maine sẽ điều hành chương trình tại địa phương và là đầu mối liên hệ chính của quý vị khi có thắc mắc. Bấm vào đây để tìm thông tin về CAA tại địa phương của quý vị. Nếu quý vị đăng ký bằng giấy, quý vị sẽ nhận được email nếu quý vị đã cung cấp thông tin email trong đơn xin trợ cấp của mình hoặc chương trình sẽ gọi điện thoại cho quý vị. Chương trình sẽ gọi điện thoải hoặc gửi email cho quý vị khi họ nhận được đơn xin trợ cấp của quý vị và khi đơn xin trợ cấp được chấp thuận thanh toán.

Có gì mới trong đợt trợ cấp tiền thuê nhà này?

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp mới có một số ưu điểm sau.

 • Đây là một chương trình dài hạn thay vì hàng tháng. Điều này có nghĩa là các yêu cầu sẽ nhất quán và các đơn xin trợ cấp sẽ được sắp xếp hợp lý.
 • Chương trình này có thể bao trả tối đa 15 tháng tiền thuê nhà, bao gồm tiền thuê chưa thanh toán tính từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 cộng với ba tháng trong tương lai chỉ với một đơn xin trợ cấp. Quý vị cũng sẽ có tùy chọn để xác nhận xem quý vị có muốn gia hạn quyền lợi sau ba tháng đầu tiên hay không.
 • Chương trình này có thể giúp quý vị trang trải chi phí của một số tiện ích cho dù quý vị có cần trợ giúp trả tiền thuê nhà hay không.
 • Nếu quý vị có nguy cơ vô gia cư, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời gian sớm nhất.

 

Tôi đã nộp đơn vào chương trình trợ cấp trước đây trước khi chương trình kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, nhưng đơn xin trợ cấp của tôi không được xử lý/chủ nhà của tôi không được trả tiền. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình, vui lòng gọi cho MaineHousing theo số 1-800-452-4668. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về đơn đăng ký của mình, vui lòng gọi cho CAA địa phương của bạn 

Tôi có thể nhận thông tin cập nhật về chương trình này ở đâu?

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để cập nhật vào danh sách email của chúng tôi nhằm giúp quý vị nắm bắt thông tin cập nhật về Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về chương trình này qua danh sách email, đăng tải trên trang này và trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi.

Tôi nên gọi cho ai nếu tôi có thắc mắc về chương trình này? 

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình, vui lòng gọi cho MaineHousing theo số 1-800-452-4668. Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về đơn xin trợ cấp của mình, vui lòng gọi cho CAA tại địa phương của quý vị.

Tôi có thể bị trục xuất khỏi nhà trong khi chờ đợi các khoản trợ cấp này không?

Có lệnh cấm trục xuất liên bang đến hết tháng 7 năm 31 2021. Điều này có nghĩa là chủ nhà không được phép đuổi người thuê nhà do không trả tiền thuê nhà trong bối cảnh COVID-19. Nếu quý vị đang đối mặt với việc bị trục xuất hoặc lo sợ điều đó có thể xảy ra, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Pháp lý của Pine Tree. 

Tôi không phải là người thuê nhà, tôi có một khoản vay thế chấp. Tôi có thể được trợ cấp không? 

Rất tiếc, Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp chỉ dành cho những người thuê nhà. Nếu quý vị có khoản vay MaineHousing, vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ khoản vay của quý vị và hỏi cách nhận trợ giúp qua chương trình MaineHousing. Đối với các khoản thế chấp thông qua những người cho vay khác, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị (cơ quan gửi cho quý vị bản sao kê thế chấp) và trao đổi với họ.

Nếu tôi không có thu nhập thì sao? Tôi vẫn có thể nộp đơn chứ? Tôi vẫn phải gửi một số loại giấy tờ chứ?

Nếu quý vị không có thu nhập, quý vị vẫn có thể nộp đơn tham gia chương trình. Quý vị không cần gửi bất kỳ giấy tờ nào.

Tôi vay tiền để trả tiền thuê nhà/tôi đã trả tiền thuê nhà bằng thẻ tín dụng. Tôi có thể hoàn tiền thông qua chương trình này không?

Không, chúng tôi không thể hoàn tiền cho quý vị. Chương trình này chỉ dành cho tiền thuê nhà chưa trả. Tuy nhiên chúng tôi coi nhu cầu để vay tiền trả tiền thuê nhà là bằng chứng rằng quý vị cần được giúp đỡ cho chương trình này. Quý vị cũng sẽ cần đáp ứng các yêu cầu khác về hội đủ điều kiện.

Tôi có cần phải mất việc làm hoặc giảm thu nhập để được nộp đơn không?

Không. Quý vị chỉ cần đáp ứng những yêu cầu về thu nhập, các chi phí tăng lên do COVID-19, và có một thời gian khó khăn chi trả tiền thuê nhà hoặc tiện ích.

Những loại chi phí tăng thêm nào do COVID-19 đáp ứng các yêu cầu?

Có nhiều loại tùy chọn. Có thể bao gồm những chi phí này:

 • Các hóa đơn tiện ích mới hoặc cao hơn do quý vị phải ở nhà nhiều hơn
 • Các chi phí Internet mới hoặc cao hơn do quý vị phải làm việc từ xa hoặc con quý vị cần sử dụng Internet để học từ xa
 • Các hóa đơn tạp hóa cao hơn
 • Các hóa đơn y tế do COVID-19
 • Các chi phí chăm sóc trẻ em mới hoặc cao hơn
 • Các chi phí dùng cho gia đình mới hoặc cao hơn
Nếu không chắc chắn, quý vị có thể gọi điện cho MaineHousing theo số 1-800-452-4668 và chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

 

Làm thế nào để chứng minh đáp ứng yêu cầu “nhà ở không ổn định”?

Tất cả những gì quý vị cần làm là trình ra những thông báo nợ tiền tiện ích hoặc tiền thuê nhà. Nếu quý vị có thể trả tiền thuê nhà lúc này nhưng cần giúp đỡ trả tiền trong vài tháng tới quý vị có thể ký vào một giấy tờ tuyên bố rằng quý vị cần giúp đỡ. Chúng tôi không thể trả tiền cho các hóa đơn tiện ích sau này bởi chúng tôi cần phải có sao kê chi phí sử dụng thực tế để trả cho công ty tiện ích.

Chương trình có chi trả cho các hóa đơn tiện ích sau này giống như tiền thuê nhà không?

Không. Chúng tôi cần phải có sao kê chi phí hoặc hóa đơn sử dụng thực tế để trả cho công ty tiện ích.

Nếu tôi chỉ vừa quá giới hạn thu nhập trong vùng của tôi thì sao? Tôi có thể làm gì được không?

Có thể. Chúng tôi có thể xem các hóa đơn hoặc chi phí nhất định mà quý vị có và trừ các hóa đơn từ thu nhập. Các chi phí này có thể bao gồm các khoản thanh toán trợ cấp trẻ em hoặc các hóa đơn y tế/thuốc kê toa. Hãy gọi cho nhân viên CAA tại địa phương của quý vị nếu quý vị có thắc mắc.

Tôi không có máy quét và chỉ có bản giấy của các giấy tờ cần nộp. Tôi nên làm gì?

Quý vị có thể dùng điện thoại di động chụp lại và gửi cho nhân viên CAA tại địa phương thông qua một liên kết mà chúng tôi gửi cho quý vị hoặc qua email. Quý vị cũng có thể sao chụp các giấy tờ và gửi trực tiếp hoặc qua bưu tín cho nhân viên CAA tại địa phương.

Tôi cần giúp điền đơn. Có ai có thể giúp tôi không?

Có. Quý vị có thể gọi cho nhân viên CAA tại địa phương (LINK) và họ có thể giúp quý vị điền đơn qua điện thoại. Quý vị cũng có thể nhờ một thành viên gia đình hoặc bạn bè để giúp điền đơn trực tuyến.

Chủ nhà của tôi có cần làm gì khác với chương trình lần trước không?

Có. Nếu quý vị không có hợp đồng hay thỏa thuận thuê nhà, thì chủ nhà của quý vị sẽ cần chứng minh rằng họ sở hữu căn nhà. Họ có thể sử dụng hóa đơn thuế hoặc chứng thư bất động sản. Nếu quý vị có công ty quản lý tòa nhà, thì họ sẽ cần chứng minh họ quản lý khu nhà. Chủ nhà của quý vị sẽ nhận được một email khi đơn của quý vị được đẩy từ hệ thống cung cấp thông tin này sang cho chủ nhà.

Tôi đang thuê nhà và sẽ mua lại. Tôi có thể nộp đơn không?

Có. Quý vị có thể nộp đơn miễn là không ai trong hộ gia đình của quý vị sở hữu hay đang trong giai đoạn trả góp căn hộ đó. Quý vị sẽ cần cung cấp hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà.

Tôi thuê nhà của cha mẹ hoặc một họ hàng khác? Tôi có thể nộp đơn không?

Quý vị chỉ có thể nộp đơn nếu sống trong một căn hộ riêng biệt với chủ nhà. Điều này có nghĩa là quý vị phải có bếp và phòng tắm trong căn hộ. Chúng tôi yêu cầu cung cấp hợp đồng thuê nhà có từ trước và bằng chứng lịch sử thường xuyên trả tiền thuê nhà. Quý vị không hội đủ điều kiện nếu quý vị liên quan và đang trả tiền thuê nhà một cách không chính thức. Nếu không chắc chắn, quý vị có thể liên hệ với MaineHousing theo số 1-800-452-4668 và chúng tôi có thể giúp đỡ.

Tôi có bạn chung phòng và tôi cần giúp đỡ chi trả tiền thuê nhà nhưng bạn cùng phòng tôi thì không cần. Tôi có thể nộp đơn không?

Có. Quý vị có thể nộp đơn cho phần tiền thuê nhà của mình. Quý vị không cần khai thu nhập của bạn chung phòng trong đơn xin trợ cấp. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, thì chủ nhà sẽ nhận được tiền thanh toán cho phần tiền thuê nhà của quý vị. Nếu quý vị trả tiền cho chủ nhà, thì chủ nhà sẽ cần cung cấp một số giấy tờ nhất định. Họ sẽ nhận được thông tin này qua email khi quý vị nộp đơn. Nếu quý vị trả tiền cho bạn chung phòng, quý vị cần nộp giấy tờ chứng minh lịch sử thanh toán.

Nếu tôi bị từ chối thì sao? Tôi có thể kháng cáo quyết định đó không?

Có. Nếu quý vị muốn kháng cáo quyết định đó, quý vị có thể gọi cho CAA cơ quan đã từ chối đơn xin trợ cấp của quý vị và thông báo quý vị muốn kháng cáo. Một người khác tại CAA sẽ xem xét lại đơn của quý vị. Nếu họ vẫn giữ nguyên quyết định, thì quý vị có thể kháng cáo lên MaineHousing bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1-800-452-4668.


Câu hỏi cho chủ nhà

Tiền của Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp đến từ nguồn nào?

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp được Chính phủ Liên bang tài trợ. Chương trình do MaineHousing (Cơ quan Gia cư Bang Maine) quản lý. Và tại từng địa phương, Chương trình sẽ được triển khai dưới sự quản lý của các Cơ quan Hành động Cộng đồng của Maine.

Khi nào chương trình này sẽ bắt đầu?

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn xin trợ cấp từ lúc 12 giờ trưa, thứ Hai, ngày 1 tháng 3.

Tôi cần làm gì nếu có người thuê nhà nộp đơn xin trợ cấp?

Quý vị sẽ được thông báo về yêu cầu phải điền thông tin và ký tên vào một đơn xin trợ cấp ngắn, được tiêu chuẩn hóa. Quý vị có thể xem một đơn xin trợ cấp mẫu tại đây. Quý vị cũng sẽ cần cung cấp tờ khai W-9 nếu quý vị chưa từng tham gia các chương trình trợ cấp tiền thuê nhà trước đó. Quý vị sẽ cần phải nộp hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà giữa quý vị và người thuê nhà đang nộp đơn xin tham gia chương trình. Nếu không có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà, quý vị sẽ phải nộp giấy tờ chứng minh quý vị là chủ sở hữu tài sản (như một chứng thư hoặc hóa đơn thuế). Nếu người thuê nhà của quý vị nộp đơn, thì CAA địa phương sẽ gửi cho quý vị một email hoặc gọi điện để báo cho quý vị biết cách nộp giấy tờ. Quý vị phải cung cấp cho người thuê nhà bản sao các giấy tờ chương trình đã ký của quý vị.

Quý vị cần trả lời CAA trong một khoảng thời gian nhất định: 10 ngày nếu họ gọi điện hoặc gửi email cho quý vị, hoặc 14 ngày nếu họ liên hệ với quý vị bằng gửi thư qua bưu tín. Nếu quý vị không trả lời trong thời gian đó thì tiền trợ cấp sẽ được gửi cho người thuê nhà của quý vị.

Tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà thay mặt cho những người thuê nhà của tôi không?

Quý vị có thể giúp người thuê hoàn thành đơn xin trợ cấp của họ. Quý vị cũng có thể bắt đầu quá trình này bằng cách gửi đơn xin trợ cấp chủ nhà cùng các thông tin về người thuê nhà. Sau đó, Cơ quan Hành động Cộng đồng địa phương của quý vị sẽ liên hệ với người thuê nhà của quý vị.

Có giới hạn số lượng người thuê nhà của tôi được hỗ trợ từ chương trình không?

Không.

Nếu một người thuê nhà không đủ điều kiện để được trợ cấp thì họ có thể bị trục xuất ra khỏi nhà không?

Chủ nhà vẫn có thể nộp đơn yêu cầu trục xuất tại tòa án Maine, tuy nhiên có lệnh cấm trục xuất liên bang đến tháng 7 năm 31, 2021, điều này có nghĩa là người cho thuê không được phép trục xuất người thuê nhà.

Tôi sẽ được trả tiền thuê nhà như thế nào?

Tùy thuộc vào thông tin được cung cấp trong đơn xin trợ cấp và hợp đồng, quý vị sẽ nhận được tiền bằng Chuyển khoản trực tiếp hoặc Séc.

Người thuê nhà của tôi đã nộp đơn trước đó, nhưng tôi không nhận được tiền. Tôi nên làm gì? 

Nếu bạn có câu hỏi chung về chương trình, vui lòng gọi cho MaineHousing theo số 1-800-452-4668. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về đơn đăng ký của mình, vui lòng gọi cho CAA địa phương của bạn.

Nếu tôi đã được trả tiền trước cho vài tháng tới và người thuê nhà của tôi chuyển đi? Tôi có phải trả lại tiền cho chương trình không?

Có. Quý vị phải trả lại tiền cho chương trình đối với bất kỳ tháng nào mà người thuê nhà không còn thuê căn hộ đó nữa.

Nếu tôi quyết định không tham gia thì sao?

Chúng tôi mong các chủ nhà sẽ tham gia chương trình này nhưng chúng tôi không thể yêu cầu quý vị tham gia. Tuy nhiên, người thuê nhà của quý vị vẫn có thể nộp đơn tham gia chương trình này mà không cần quý vị tham gia và nhận tiền trợ cấp. Nếu quý vị không muốn tham gia, xin cho CAA biết khi họ liên hệ với quý vị.

Nếu người thuê nhà của tôi từ chối tham gia thì sao? Tôi vẫn có thể nộp đơn thay họ chứ?

Chúng tôi mong những người thuê nhà sẽ tham gia chương trình này nhưng chúng tôi không thể yêu cầu họ nộp đơn. Quý vị không thể nộp đơn thay họ.

Tôi có thể tăng tiền thuê nhà đối với những người thuê nhà đang nộp đơn xin tham gia chương trình này không?

Quý vị có thể tăng tiền thuê nhà trong năm 2021 chỉ khi số tiền tăng thêm đã được quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà đã ký.

Người thuê nhà của tôi có thể kháng cáo quyết định nếu đơn của họ bị từ chối không?

Có. Nếu người thuê nhà của quý vị muốn kháng cáo quyết định đó, họ có thể gọi cho CAA và thông báo họ muốn kháng cáo. Một người khác tại CAA sẽ xem xét lại đơn của họ. Nếu CAA vẫn giữ nguyên quyết định, thì người thuê nhà của quý vị có thể kháng cáo lên MaineHousing bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1-800-452-4668.

Tôi có thể thay mặt người thuê nhà kháng cáo quyết định của CAA không?

Không. Tuy nhiên, quý vị có thể kháng cáo cho chính quý vị.If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.  MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.