RentReliefBanner 

پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری


پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری


اگر شما به این پروگرام درخواست فرستاده اید و تائید شده اید و یا درخواست داده اید ولی تا حالا در مورد درخواست تان دوباره نشنیده اید: لطفاً دوباره درخواست ندهید! موارد تازه مرتبط به پروگرام به درخواست شما علاوه خواهد شد. اگر پرسش دارید به CAA به تماس شوید.

پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری (Maine's Emergency Rental Assistance Program) مین پرداخت های کمکی مرتبط به کرایه و خدمات رفاهی را برای کرایه دهندگان واجد شرایط ارائه مینماید. ادارات مساعدت اجتماع مین (Maine's Community Action Agencies) درخواست ها را مرور، واجد شرایط بودن را چک، و به نمایندگی خانواده ها پروسس کردن پرداخت ها برای هزینه های واجد شرایط را پیش خواهد برد.

اگر شما با خروج مواجه هستید، یا ترس اینرا دارید که شاید اخراج شوید،‌ لطف نموده با مساعدت حقوقی پاین تری (PTLA) یا خدمات حقوقی افراد مسن (LSE) به تماس شوید. آنها وجوه دارند که به شما حتی اگر شما به این پروگرام واجد شرایط نباشید کمک نموده میتوانند.


واجد شرایط بودن


درخواست های کرایه نشین باید تمام این معیارات را پوره نمایند تا برای مساعدت کرایه در نظر گرفته شوند:

حدود عاید

عاید خانواده شما باید حدود مشخص عاید را پوره کنند. حدود با موقعیت و اندازه خانواده فرق میکند. اینجا کلیک کنید تا بدانید که آیا عاید شما در محدوده حدود پروگرام است. 

ReducedIncome

مشکلات مالی

یک یا بیشتر افراد خانواده شما در جریان همه‌گیری مشکلات مالی داشته است.


ERAProgramIcon_HouseholdUtilities

مشکل در پرداختن کرایه یا هزینه خدمات رفاهی

شما در پرداخت کرایه یا هزینه خدمات رفاهی مشکل دارید.


درخواست


OnlineIcon

بگونه آنلاین درخواست دهید

جهت درخواست دادن آنلاین منطقه که شما در حال حاضر انجا زندگی میکنید را در ذیل انتخاب نموده و ما شما را به اداره درست رهنمایی خواهیم کرد.

Current County:

Icon_Data

درخواست ورقی
یک درخواست را اینجا بارگیری کنید. شما میتوانید درخواست را توسط ایمیل فرستاده یا با اداره مساعدت اجتماع (Community Action Agency) محلی تان از طریق پُست الکترونیکی بفرستید. اگر شما به یک درخواست ورقی نیاز دارید، لطف نموده با این شماره 1-800-452-4668 به MaineHousing به تماس شده و ما بشما بزودی یک درخواست خواهیم فرستاد. 


پرسش های بطور مکرر پرسیده شده پرسش های مکرر پرسیده شده در مورد کرایه نشین


پرسش های مکرر پرسیده شده در مورد کرایه نشین

من قبلا برای این برنامه درخواست داده ام، چگونه می توانم برای کمک اضافی درخواست کنم؟

اگر به صورت آنلاین درخواست داده اید، باید درخواست آنلاین خود را به روز کنید تا درخواست کمک اضافی را نیز شامل شود. اگر با یک درخواست کاغذی درخواست دادید، لطفاً با آژانس اقدام جامعه که در آن درخواست دادید تماس بگیرید. اگر درخواست دادید و به دلیل اینکه آیا مشکلات مالی شما مربوط به کووید است یا خیر، رد شدید، آژانس اقدام جامعه با شما تماس خواهد گرفت.

اگر من پرسش داشته باشم با کی باید تماس بگیرم؟

اگر شما پرسش های عمومی در مورد پروگرام دارید، لطف نموده به MaineHousing با این شماره 1-800-452-4668 به تماس شوید. اگر شما کدام پرسش مشخص در مورد درخواست دارید، لطف نموده به CAA محلی تان به تماس شوید. 

آیا من در زمانیکه در حال انتظار به این وجوه هستم میشود که اخراج شوم؟

اگر با بازنشستگی روبرو هستید یا می ترسید اخراج شوید، لطفاً با این شماره تماس بگیرید خدمات حقوقی درخت کاج (PTLA) یاخدمات حقوقی سالمندان (LSE). آنها بودجه ای دارند که می توانند به شما کمک کنند حتی اگر واجد شرایط این برنامه نباشید. 

آیا میشود که پول پروگرام به اتمام برسد؟

درحالیکه ما ضمانت کرده نمیتوانیم، ما توقع داریم که مین وجوه کافی جهت کمک تمام آن کرایه دهندگان که برای مساعدت واجد شرایط هستند داشته باشد.

کجا من میتوانم در مورد این پروگرام خبرهای تازه را دریافت نمایم؟

لطف نموده فورم ذیل را تکمیل نموده تا مشترک لیست ایمیل ما جهت دریافت خبرهای تازه پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری (Emergency Rental Assistance Program) شوید. ما از طریق این لیست ایمیل خبرهای تازه مرتبط به پروگرام را با پوست نمودن اینجا شریک خواهیم ساخت، و روی حساب های رسانه های اجتماعی خود همچنان شریک خواهیم ساخت.

اگر مالک خانه من در این پروگرام اشتراک نکند چه خواهد شد؟

باز هم شما میتوانید درخواست دهید. حتی اگر مالک خانه شما اشتراک نکند، معلومات تماس شانرا در درخواست تان درج نمایید. یکبار که او اطلاع یافت که شما درخواست دادید او 5-7 روز مهلت خواهد داشت تا اسناد و مدارک اش را تکمیل و آنها را برگرداند. اگر آنها اسناد را تکمیل نکرده یا تماس نگیرد، ما با شما کار خواهیم کرد.


پرسش های پروسه درخواست

من چگونه درخواست دهم؟

شما میتوانید در این صفحه با پایین رفتن جاییکه میگوید ""درخواست"" درخواست دهید.

بگونه آنلاین درخواست دهید: روی مینو پایین رفتن کلیک نموده و کشور خود را انتخاب کنید. روی ""حالا آنلاین درخواست دهید"" کلیک کنید و درخواست خود را خانه پُری کنید.

با درخواست ورقی درخواست دهید: شما درخواست را در فوق بارگیری نموده و چاپ کرده میتوانید. درخواست تکمیل شده و کاپی از اسناد و مدارک تانرا یا از طریق پُست الکترونیکی فرستاده یا نیاز دارید به CAA محلی تان درخواست دهید. شما همچنان میتوانید به MaineHousing به این شماره 1-800-452-4668 تماس گرفته و ما یک کاپی ورقی به شما خواهیم فرستاد."

آخرین تاریخ درخواست دادن کدام است؟

درخواست تا سپتمبر 2022 بشکل انفرادی جهت مرور شدن قبول خواهند شد.

من کدام معلومات نیاز دارم تا درخواست دهم؟

"از هر دو کرایه نشین و مالک خانه خواسته میشود در زمان درخواست دادن معلومات ارائه نماید. (اگر شما یک کرایه نشین هستید و مالک خانه شما اشتراک نخواهد کرد، ما میتوانیم پول را به شما بفرستیم.). کرایه نشین لازم دارد تا معلومات ابتدائیه را شریک ساخته و پرسش های درخواست را جواب دهد. شما نیاز دارید تا معلومات تماس مالک خانه خود را درج نمایید. شما نیاز ندارید هیچ سند و مدرک را در زمان درخواست دادن اپلود کنید. CAA محلی شما در صورت نیاز به معلومات و اسناد اضافی با شما تماس خواهد گرفت.

با مالکان خانه توسط CAA زمانیکه وقت آنها باشد تا معلومات را تکمیل و اسناد را تسلیم نماید تماس گرفته خواهد شد."

آیا مالک خانه من نیاز دارد تا اسناد را ارسال نماید.

برای اینکه به مالک خانه پرداخت مستقیم صورت بگیرد، مالک خانه شما باید اسناد را ارسال نماید. اگر شما یک توافق اجاره یا کرایه‌ای ندارید، مالک خانه شما نیاز دارد تا ثابت نماید که آنها صاحب دارایی است. آنها میتواند از یک رسید مالیه یا یک تضمین دارایی استفاده کند. اگر شما یک کمپنی مدیریت دارایی دارید، آنها نیاز دارند ثابت نماید که دارایی را مدیریت مینماید.

مالک خانه شما همچنان نیاز دارد تا در یک W9 ارسال نماید و یک درخواست/شهادت جدا را خانه پُری نماید. مالک خانه شما زمانیکه درخواست شما از سیستم گرفته شده است که به آنها این معلومات را ارائه میکند یک ایمیل دریافت خواهد کرد."

بعد از اینکه من درخواست خود را تسلیم مینمایم چه اتفاق خواهد افتاد؟

"اگر شما بشکل آنلاین درخواست دهید: بعد از اینکه شما درخواست خود را تسلیم مینمایید، سیستم شما را به یک صفحه با معلومات بیشتر در مورد اینکه بعد چه خواهد شد میفرستد. یکبار که CAA شما درخواست شما را گرفت، شما یک ایمیل دریافت خواهید کرد که آنها آن را پروسس میکند. این میتواند 4-6 هفته را در بر بگیرد. شما همچنان یک ایمیل را زمانیکه CAA درخواست شما را برای پول تائید یا رد میکند دریافت خواهید کرد. ادارات مساعدت اجتماع مین (Maine's Community Action Agencies) پروگرام را بشکل محلی به پیش برده و اگر شما پرسش دارید باید با آنها به تماس شوید. اینجا کلیک کنید تا CAA محلی تانرا دریابید. شما میتوانید اینجا هم کلیک کنید تا دریچه مشتری ERA را دریافته تا حالت درخواست تانرا چک کنید.

اگر شما با یک درخواست ورقی درخواست داده اید: شما یک ایمیل یا تماس تلیفونی دریافت خواهید کرد. آنها زمانیکه درخواست شما را دریافت کنند به شما تماس گرفته یا ایمیل خواهند فرستاد و یا اگر درخواست شما را رد یا تائید کند به شما تماس گرفته یا ایمیل خواهند نمود. اگر شما به انترنت دسترسی دارید شما میتوانید به دریچه مشتری ERA رفته تا حالت درخواست خود را چک کنید."

به مالک خانه من چگونه پول پرداخت خواهد شد؟

یکبار که CAA هر چیزیکه از شما و مالک خانه شما نیاز داشت را تکمیل کرد، آنها درخواست شما را مرور و تصدیق خواهد کرد. بعد آنها پول را همینکه ممکن باشد توسط چک یا پرداخت مستقیم بانکی به مالک خانه خواهد فرستاد. اینکه چه زمان درخواست شما تصدیق میگردد به شما اطلاع داده خواهد شد. اگر مالک خانه شما شرکت نمیکند، CAA برای پرداخت پول با شما کار خواهد نمود.

من در خانه پُری کردن درخواست به کمک نیاز دارم. آیا کسی میتواند به من کمک کند؟

"بله. شما میتوانید به CAA محلی تان تماس گرفته و آنها میتوانند درخواست را از طریق تلیفون با شما تکمیل نماید. شما همچنان میتوانید از یک عضو خانواده یا دوست در خانه پُری کردن آنلاین فورم کمک بگیرید.

این ادارات همچنان با درخواست کنندگان در خانه پُری کردن درخواست کمک میکنند:

مناطق کمبرلند و یورک (Cumberland & York Counties): ProsperityMaine
مناطق اندروسکوجین و کینیبیک (Androscoggin & Kennebec Counties): مرکز منابع مهاجرین مین (Immigrant Resource Center of Maine)"

اگر من رد شوم چه خواهد شد؟ آیا من میتوانم درخواست تغییر تصمیم دهم؟

بلی. اگر میخواهید درخواست پژوهش تصمیم دهید، شما ممکن به CAA کسانیکه درخواست شما را رد نموده است تماس گرفته و به آنها بگویید که شما درخواست پژوهش تصمیم میدهید. یک شخص متفاوت در CAA درخواست شما را مرور خواهد نمود. اگر آنها تصمیم مشابه بگیرد، شما میتوانید از طریق MaineHousing از طریق تماس گرفتن با 1-800-452-4668 درخواست پژوهش دهید.


پرسش های واجد شرایط بودن

کی برای مساعدت کرایه واجد شرایط است؟

"درخواست دهندگان کرایه نشین باید تمام این معیارات را پوره کرده تا برای مساعدت کرایه در نظر گرفته شوند:

عاید خانواده شما باید حدود معین عاید را پوره نماید. حدود با موقیعت و اندازه خانواده فرق میکند. اینجا کلیک کنید تا حدود عاید را ببینید. شما باید در جریان همه گیری مشکل مالی داشته بودید (که در 13 مارچ 2020 آغاز میشد).

شما باید در پرداخت کرایه و هزینه خدمات رفاهی سخت با مشکل مواجه بوده باشید. همچنان اگر شما بی‌خانه باشید شاید واجد شرایط باشید."

من در خانه کمکی زندگی میکنم. میتوانم درخواست دهم؟

بلی. قبل از اینکه شما درخواست دهید، لطفاً مطمئین شوید که شما به برگزار کننده پروگرام تان در مورد خانه کمکی تان گفتید تا آنها بتواند هر تغییر که نیاز باشد به کرایه شما بیاورد.

آیا برای اینکه من واجد شرایط باشم باید در حالت بدون شغل باشم؟

نخیر. تا زمانیکه شما ضروریات پروگرام را برآورده میسازید، شما نیاز ندارید تا جهت واجد شرایط بودن برای پروگرام در حالت بدون شغل به سر ببرید.

من باید ساعات خود را کاهش میدادم/که هزینه ها را بخاطر موضوعات مراقبت طفل مرتبط به COVID-19 افزایش داد. من میتوانم درخواست دهم؟

بلی.

من در یک خانه سیار زندگی میکنم و روی زمین که هستم کرایه میدهم. آیا من میتوانم به این پروگرام درخواست دهم؟

بلی. این پروگرام کرایه محوطه و/یا کرایه خانه سیار را پوشش میدهد. فیس های پارک پوشش داده نشده است.

من یک کرایه دهنده نیستم، من یک گرو دارم. آیا برای من مساعدت وجود دارد؟

متأسفانه، پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری (Emergency Rental Assistance Program) فقط برای کرایه دهندگان موجود است. اداره محافظت مصرف کننده مین (Homeowners Assistance Fund) صندوق کمکی مالکان خانه را پیش خواهد برد. آنها موارد جدید را اینجا پوست خواهند نمود. شما میتوانید با این شماره 1-888-664-2569 با آنها همچنان به تماس شوید.

اگر من عاید نداشته باشم چه خواهد شد؟ آیا باز هم میتوانم درخواست دهم؟

اگر شما عاید نداشته باشید، شما باز هم شاید برای این پروگرام درخواست دهید. شما یک سند حقوقی که میگوید که شما عاید ندارید را امضاء خواهید نمود.

من پیسه قرض کردم تا کرایه/هزینه خدمات رفاهی را پرداخت نمایم یا من کرایه/هزینه خدمات رفاهی را با کریدت کارت پرداخت نمودم. آیا میشود این به من از طریق این پروگرام پرداخت گردد؟

نه ما نمیتوانیم به شما بازپرداخت کنیم. این پروگرام فقط برای کرایه و خدمات رفاهی است که تا حالا پرداخت نشده باشد. مگر ما در نظر داریم که به قرض نمودن پول نیاز داریم تا کرایه پرداخت کنیم منحیث سند که نشان دهد شما از این پروگرام کمک نیاز دارید. شما نیاز دارید که دیگر نیازهای واجد شرایط بودن را هم پوره نمایید.

آیا جهت درخواست دادن نیاز دارم تا باید وظیفه خود را از دست داده باشم یا عاید ام کاهش یافته باشد؟

نخیر. شما فقط نیاز دارید که ضروریات عاید را پوره نمایید، در جریان همه گیری مشکل مالی داشته باشید، و در پرداخت کرایه یا هزینه خدمات رفاهی سخت مشکل داشته باشید.

اگر عاید من اندک از حد عاید منطقه ما بالا باشد چه خواهد شد؟ چیزی است که من باید انجام دهم؟

برای معلومات بیشتر با CAA محلی تان صحبت کنید.

من به مقصد خریدن و تصاحب کردن کرایه میدهم. میتوانم درخواست دهم؟

بلی. تا زمانیکه هیچ کس در خانواده شما صاحب اپارتمان نباشد یا در گرو فعلی برای دارایی باشد. شما یا مالک خانه تان باید توافق کرایه یا اجاره تان را فراهم کنید.

من از والدین یا دیگر اقارب خود کرایه گرفتم. میتوانم درخواست دهم؟

"شما میتوانید درخواست دهید فقط اگر در اپارتمان جدا از صاحب خانه زندگی میکنید. این به این معنی است که شما باید در اپارتمان تان سهولت های آشپزخانه و تشناب را داشته باشید. شما باید یک اجاره از قبل نوشته شده و شواهد تاریخچه پرداخت های کرایه تانرا داشته باشید.

شما اگر اقارب بوده و کرایه را بشکل غیررسمی پرداخت میکنید واجد شرایط نیستید. اگر مطمئین نیستید به MaineHousing با این شماره 1-800-452-4668 به تماس شده و ما میتوانیم با شما کمک کنیم."

من یک هم‌اطاقی دارم و من در پرداخت کرایه کمک لازم دارم ولی او ندارد. میتوانم درخواست دهم؟

بلی. شما برای قسمت کرایه خودتان میتوانید درخواست دهید. شما نیاز ندارید تا عاید هم‌اطاقی تانرا در درخواست تان تذکر دهید. اگر شما واجد شرایط باشید به مالک خانه شما قسمت کرایه شما پرداخت خواهد شد. اگر شما به مالک خانه خود بگونه مستقیم پرداخت میکنید، از مالک خانه شما پرسیده خواهد شد تا اسناد معین را ارائه نماید. آنها معلومات را زمانیکه شما درخواست دادید در یک ایمیل دریافت خواهند نمود. اگر شما کرایه را به هم‌اطاقی تان تادیه میکنید، شما نیاز دارید تا اسناد و مدارک تاریخچه پرداخت آنرا ارسال کنید.

آیا من باید از کرایه دادن پس مانده باشم تا درخواست دهم؟

نخیر. شما شاید برای پوشش دادن پرداخت های کرایه‌ای گذشته و/یا آینده درخواست دهید. شما میتوانید تا به 18 ماه کرایه بشمول کرایه تا به 13 مارچ 2020 اگر نیاز باشد و تا به 3 ماه کرایه آینده در یک زمان درخواست دهید.


پرسش های پوشش پروگرام

وجوه مساعدت کرایه چی را پوشش خواهد داد؟

"پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری (Emergency Rental Assistance Program) میتواند کرایه و هزینه‌ای بعضی از خدمات رفاهی را که تا به 13 مارچ 2020 بوده است پرداخت نماید. پروگرام همچنان در یک وقت تا به 3 ماه کرایه آینده را همچنان پوشش خواهد داد. برق،‌ آب، فاضلاب، زباله‌ها، گرما، و انترنت شاید پوشش داده شوند.

پروگرام همچنان میتواند فیس‌های تأخیر شده کرایه را تا وقتیکه فیس‌های تأخیر شده قانونی و بخش از اجاره شما باشد را پرداخت نماید. این همچنان میتواند مصارف حرکی را مانند فیس‌های درخواست و نظارت و سپرده های تضمینی به مالک خانه را پوشش دهد. شما میشود برای کمک در پرداختن هزینه های خدمات رفاهی تان حتی اگر شما نیاز به کمک در پرداخت کرایه نداشته باشید درخواست دهید. مگر شما لزوماً به درخواست دادن به کمک در ارتباط به کرایه نیاز دارید تا برای کمک در پرداخت نمودن هزینه های انترنت درخواست دهید."

برای من به چه مقدار کرایه ماهانه توسط این پروگرام پوشش داده خواهد شد؟

هیچ حداکثر ماهانه روی کمک کرایه برای واجدین شرایط وجود ندارد. اگر شما واجد شرایط باشید پروگرام پول کرایه را که شما در سند اجاره روی ان توافق کردید خواهد پرداخت. شما میتوانید برای کرایه پرداخت نشده تا به 13 مارچ 2020 درخواست دهید، همچنان این عمل در مورد کرایه 3 ماه آینده در یک وقت نیز صدق میکند. بطور مثال، شما میتوانید در اگست 2021 درخواست دهید و درخواست میتواند کرایه ماه های سپتمبر، اکتوبر، و نومبر 2021 یا هر کرایه که از دوران قبل شما مدیون باشید را پرداخت میتواند. این پروگرام میتواند مجموعاً تا به 18 ماه کرایه و/یا هزینه خدمات رفاهی را پرداخت نماید.

آیا بعد از اینکه پروگرام سه ماه اول من را پوشش میدهد آیا باز هم در پرداخت نمودن کرایه کمک بدست خواهم آورد؟

بلی. شما میتوانید مجموعاً تا به 18 کرایه بدست بیاورید. زمانیکه 3 ماه نخست به پایان رسید، اداره مساعدت اجتماع (Community Action Agency) شما با شما تماس خواهد گرفت و پرسان خواهد کرد که شما هنوز هم آیا به کمک نیاز دارید. بعد شما شاید قادر به بدست آوردن کمک در پرداختن کرایه/هزینه خدمات رفاهی سه ماه دیگر هم شوید.

حتی اگر من کمک کرایه نیاز نداشته باشم، میتوانم برای وجوه کمکی جهت پرداختن هزینه خدمات رفاهی درخواست دهم؟

بلی، کرایه دهندگان حتی اگر در پرداخت کرایه شان کمک لازم نداشته باشند میتوانند برای کمک در پرداخت هزینه خدمات رفاهی درخواست دهند. شما نیاز دارید با نشان دادن یک صورتحساب تازه از کمپنی/کمپنی های خدمات رفاهی مبالغ قابل پرداخت گذشته و فعلی تانرا نشان دهید.

آیا پروگرام میتواند بیل های آینده خدمات رفاهی را پرداخت نماید طوریکه از کرایه را پرداخت مینماید؟

نخیر. ما صورتحساب یا بیل فعلی را نیاز داریم تا به کمپنی هزینه خدمات رفاهی شما را پرداخت نماییم.


د جایداد څښتن اړونده تکراري پوښتل کېدونکې پوښتنې

در صورتیکه کرایه دهندگان من درخواست میدهند من نیاز دارم چه کار کنم؟

"CAA محلی شما یک درخواست ستندرد، مختصر به شما بخاطر خانه پُری کردن و امضاء نمودن ارسال خواهد کرد. شما یک نمونه‌ای توافق را اینجا میتوانید ببینید. شما همچنان نیاز خواهید داشت تا یک W-9 را در صورتیکه در پروگرام های قبلی کمک کرایه اشتراک ننموده باشید فراهم نمایید. شما همچنان نیاز خواهید داشت تا یک سند اجاره یا توافق کرایه بین شما و کرایه نشین که به پروگرام درخواست میدهد را فراهم کنید. اگر شما یک سند اجاره یا توافق کرایه ندارید، شما نیاز دارید تا اسناد و مدارک (مانند یک سند یا بیل کرایه) اینکه صاحب دارایی هستید را ارسال کنید. اگر کرایه نشین شما یک درخواست بفرستد، CAA محلی شما به شما یک ایمیل خواهد فرستاد و یا تماس خواهد گرفت و به شما خواهد گفت که چگونه میتوانید درخواست ارسال کنید. شما باید به کرایه نشین خود اسناد و مدارک امضاء شده پروگرام را فراهم سازید.

شما نیاز دارید به CAA در محدوده روزهای مشخص جواب دهید: اگر تماس بگیرد، پیام نماید، یا ایمیل نماید 5 روز، یا اگر از طریق پُست الکترونیکی تماس بگیرند 7 روز مهلت دارید. اگر شما در این چارچوب زمانی پاسخ ندهید، کرایه نشین شما بجای شما وجوه پروگرام را دریافت خواهد نمود."

اگر من اشتراک کنم با چه موافقت میکنم؟

زمانیکه شما در این پروگرام شرکت میکنید، شما موافقت میکنید که جهت خروج کرایه نشین خود بخاطر نپرداختن کرایه یا هر هزینه مرتبط به آن از ماه مارچ 2020 تا امروز یا برای هر ماه که توسط این پروگرام پرداخت شده است دست به هیچ عمل نمی زنید. شما همچنان موافقه میکنید که کرایه‌ای کرایه نشین را بیشتر از 5% در مدت زمان 12 ماه بالا نبرید. اگر کرایه نشین شما به رضایت کرایه نشین بوده یا شود، شما موافقه میکنید که دست به یک خروج بدون-دلیل در جریان ماه های که به شما توسط پروگرام مساعدت کرایه‌ای اضطراری (Emergency Rental Assistance Program) (Emergency Rental Assistance Program) پرداخت شده است نمی زنید.

آیا به نمایندگی از کرایه نشین ام من میتوانم برای کمک کرایه‌ای درخواست دهم؟

شما میشود با کرایه نشین در خانه پُری کردن درخواست کمک کنید. شما همچنان با تماس گرفتن به CAA محلی تان میشود که این پروسه را با خواستن درخواست مالک خانه آغاز نمایید. از آنجا، شما این درخواست را تکمیل و ارسال خواهید کرد. CAA شما با کرایه نشین شما تماس خواهد گرفت.

آیا حد برای اینکه من چه تعداد کرایه نشینان با استفاده از این پروگرام داشته میتوانم وجود دارد؟

نخیر

به من پرداخت پول چگونه صورت خواهد گرفت؟

با در نظر داشت اینکه شما چه معلومات در درخواست و توافق ارائه کردید، شما پول را از طریق ارسال مستقیم بانکی یا چک دریافت خواهید کرد.

اگر به من پول برای ماه های آینده پرداخت شده باشد و کرایه نشین من کوچ کند چه خواهد شد؟ آیا من باید به پروگرام بازپرداخت کنم؟

بلی. شما باید به پروگرام هر ماه را که کرایه نشین متصدی اپارتمان نبوده است را بازپرداخت کنید.

اگر من تصمیم بگیرم که شرکت نمیکنم چه خواهد شد؟

ما آرزو داریم که مالکان خانه بخواهند در پروگرام شرکت کنند مگر ما از شما خواسته نمیتوانیم تا این عمل را انجام دهید. مگر، کرایه نشین شما میشود بدون شما به این پروگرام درخواست دهد و وجوه را بدست بیاورد. اگر شما میخواهید که اشتراک نکنید، لطف نموده زمانیکه CAA با شما تماس میگیرد این موضوع را سمع شان برسانید.

اگر کرایه نشین من شرکت کردن را رد کند چه خواهد شد؟ باز هم میتوانم به نمایندگی از آنها درخواست دهم؟

ما آروز میکنیم که کرایه نشینان شرکت کنند مگر ما آنها را مجبور به درخواست دادن کرده نمیتوانیم. شما به نمایندگی از آنها درخواست ندهید.

اگر درخواست کرایه نشین من رد شود آیا میتواند درخواست پژوهش تصمیم را دهد؟

بلی. اگر کرایه نشین شما بخواهد درخواست پژوهش تصمیم را بدهد، آنها باید به CAA تماس گرفته و به آنها بگوید که او میخواهد درخواست پژوهش تصمیم را بدهد. یک شخص دیگر در CAA درخواست آنها را مرور خواهد نمود. اگر CAA تصمیم مشابه بگیرد، کرایه نشین شما میتواند از طریق MaineHousing با تماس گرفتن به این شماره 1-800-452-4668 درخواست پژوهش تصمیم را بدهد.

آیا به نمایندگی از کرایه نشین ام من میتوانم درخواست پژوهش تصمیم CAA را بدهم؟ نخیر. اما، شما میتوانید به نمایندگی از خود تان یک درخواست پژوهش را آغاز کنید.

کرایه نشین من به این پروگرام درخواست داد و بعد کوچ کرد. آنها تا حالا مدیون من بخاطر کرایه قبلی/پرداخت نشده هستند. من باید چه کار کنم؟

طوریکه درخواست شده است اسناد و اوراق را خانه پُری کنید. ما کرایه قبلی/پرداخت نشده را تا وقتیکه کرایه نشین در زمان درخواست دادن در اپارتمان شما بود و برای پروگرام واجد شرایط بود را پرداخت خواهیم کرد.اگر شما نگران هستید که کسی را شما میشناسید که به پروگرام درخواست داده است و واقعاً نیاز به کمک ندارد، شما میتوانید به خط تلیفون جعل بازرس ایالت مین (Maine State Auditor's Fraud Hotline) تماس گرفته تا یک گزارش درج کنید. MaineHousing همچنان حق به گونه تصادفی انتخاب کردن درخواست ها و درخواست اسناد و مدارک حمایوی جهت بررسی نمودن واجد شرایط بودن برای پروگرام را محفوظ نگه میدارد.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.  MaineHousing دریافت مساعدت عامه در ثبت نام یا دسترسی یا نحوه برخورد در پروگرام ها و فعالیت هایش بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا جندر، هویت جنسی، شناخت یا حالت جندر، اصلیت، اصل و نسب، ناتوانایی، سن، حالت مدنی تبعیض قایل نمیشود. در اشتغال، MaineHousing بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا جندر، هویت جنسی، شناخت یا حالت جندر، اصلیت، اصل و نسب، سن، ناتوانایی، یا معلومات ژنتیکی تبعیض نمیکند. MaineHousing خدمات و کمک های مساعدتی مناسب ارتباطات را با اطلاع کامل فراهم خواهد کرد. MaineHousing همچنان این سند را در فرمت های متبادل با اطلاع کافی فراهم خواهد کرد. MaineHousing شخص ذیل را مسؤل هماهنگی تطابق با ضروریات علیه تبعیض قابل تطبیق فدرالی و ایالتی و همچنان رسیدگی به شکایات گماشته است. لاورن بوستارد، اداره خانه سازی ایالت مین (Maine State Housing Authority)، 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330، شماره تلیفون 1-800-452-4668 (صدا فقط در ایالت)، (207) 626-4600 (صدا) یا وسیله ارتباطات مین (Maine Relay) 711.