MaineHousing Outreach - Vietnamese

Sở Cấp Nhà của Bang Maine cung cấp những chương trình và các dịch vụ nhà ở với giá phải chăng hơn cho người dân Maine. Mỗi năm có trên 90,000 người được hưởng lợi từ chương trình của chúng tôi. Các dịch vụ hỗ trợ của chương trình bao gồm:

  • Việc trợ giúp mua nhà: Sở Cấp Nhà của Maine cho vay tiền thế chấp tài sản ở tỉ giá cố định thấp và các trợ giúp khác để giúp nhiều người dân Maine có đủ khả năng tài chính sở hữu nhà. Hiện có sẵn nhiều chọn lựa trong việc thanh toán ở điểm thấp hoặc không có điểm. Cũng có những tùy chọn mà đòi hỏi việc trả trước chỉ trả một ít tiền hoặc không tốn đồng nào, nhưng nếu quí vị vẫn cần sự trợ giúp tiền mặt để kết thúc việc mua nhà, chúng tôi cũng giúp cho vay tiền trả trước và chi phí trong việc kết thúc mua nhà. Về việc thế chấp, Sở Cấp Nhà bang Maine thậm chí cho ra việc bảo vệ thanh tóan cho những người không có công ăn việc làm.

     

  • Việc trợ giúp cải tiến nhà ở: Sở Cấp Nhà Bang Maine cung cấp nhiều chương trình để giúp đỡ quí vị nâng cao cải tiến nhà cửa, cũng như các sửa chữa cần thiết. Chương Trình Sửa Chữa Nhà có dịch vụ cho vay với lãi xuất thấp để sửa chữa hoặc thay thế hệ thống cống giếng, hệ thống hầm cầu tự họai, đặt lắp hệ thống sưởi, điện, hoặc sửa chữa lại cấu trúc nhà và nâng cấp nhà ở tiện dụng. Sở Cấp Nhà Bang Maine cũng cung cấp nhiều chương trình làm cho nhà quí vị an toàn hơn về chì hoặc gây quỹ hỗ trợ sửa chữa nếu như nhà quí vị đã bị thiệt hại trong thảm họa thiên nhiên được công bố.
  • Hỗ trợ tiền thuê nhà: Chi phí thuê nhà đang mức gia tăng ngày càng ngoài tầm tay với đối với nhiều người dân Maine có thu nhập thấp hoăc ở mức trung bình. Việc hổ trợ thuê nhà có thể trợ giúp ở dưới hình thức cung cấp chứng từ ngân phiếu để quí vị có thể chọn thuê nhà, hay cung cấp các căn hộ được chính phủ bao cấp. Nếu quí vị có đủ hợp pháp, chứng từ ngân phiếu có thể giúp quí vị trả tiền thuê căn hộ mà quí vị chọn thuê. Các căn hộ bao cấp cung cấp cho các người thuê nhà có đủ hợp pháp được thuê với giá thấp hơn giá thuê nhà trên thị trường. Danh sách chờ có thể dài, do đó quí vị có thể muốn nộp đơn cho cả hai hình thức trợ giúp.
  • Hỗ trợ năng lượng: Nếu như quí vị không có đủ tài chính để sưởi ấm nhà, hoặc nếu nhà quí vị cần cải tiến nâng cấp năng lượng như sửa chữa, thay thế hệ thống sưởi, cách li hoặc các thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu quả, việc trợ giúp có thể có sẵn. Các hộ có thu nhập mức thấp có thể có đủ tư cách trong việc nhận trợ giúp nhiên liệu và cải tiến tiết kiêm năng lượng mà không tốn đồng nào.
  • Trợ giúp những người vô gia cư: Nếu như quí vị không có nhà và cần một nơi cấp bách để ở, hoặc cần nhà ở được bao cấp hay một nơi ở có tính cách chuyển tiếp tạm thời để quí vị có thể trở lại trên chính đôi chân của mình, Sở cấp Nhà Bang Maine cũng có thể giúp. Chúng tôi cung cấp chổ ở khẩn cấp và các chổ ở với giá thuê có thể chi trả, và chúng tôi cũng có thể trợ giúp quí vị chọn nơi thuê loại nhà thuê này. Chúng tôi cũng trợ giúp trong việc cho thuê nhà đối với các người vô gia cư.

Muốn biết thêm chi tiết về các chương trình và dịch vụ do Sở Cấp Nhà Bang Maine cung cấp, xin quí vị gọi về:

  • (800) 452-4668
  • (207) 626-4600  
  • TTY (Có vấn đề về nghe) xin gọi đến (800) 452-4603. 

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quí vị hoặc quí vị có hạn chế khả năng nói, đọc, viết hay hiểu ngôn ngữ, xin vui lòng chuẩn bị tinh thần chờ đợi trong khi người điều hành chúng tôi kết nối với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quí vị mà có thể truyền đạt những yêu cầu của quí vị để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Sở Cấp Nhà Bang Maine sẽ có chương trình  thông tin và các văn bản được dịch sang các ngôn ngữ tùy chọn trên yêu cầu của quí vị.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quí vị hoặc quí vị có hạn chế khả năng nói, đọc, viết hay hiểu ngôn ngữ, xin vui lòng chuẩn bị tinh thần chờ đợi trong khi người điều hành chúng tôi kết nối với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quí vị mà có thể truyền đạt những yêu cầu của quí vị để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Sở Cấp Nhà Bang Maine sẽ có chương trình thông tin và các văn bản được dịch sang các ngôn ngữ tùy chọn dựa trên yêu cầu.

Sở Cấp Nhà Bang Maine không phân biệt đối xử quí vị trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tuổi tác, thể chất hay tinh thần bị khuyết tật, hoặc quí vị ở tình trạng gia đình dưới tình trạng kết nạp, hay đang tiến tới hôn nhân (kết hôn, li dị hay độc thân) hoặc các chữa trị y tế, hoặc có vấn đề về việc làm, hay ở các chương trình , và các hoạt động. Sở Cấp Nhà Bang Maine sẽ cung cấp các chứng từ này trong các hình thức có tính chọn lựa trên thông cáo có thẩm quyền. Sở Cấp Nhà Bang Maine đã bổ nhiệm cho người sau đây có trách nhiệm phối hợp tuân thủ các yêu cầu Liên bang giải quyết theo tùy đơn và yêu cầu tiểu bang chống phân biệt chủng tộc và giải quyết các mối bất bình - Bà Jodie Stevens, Sở cấp nhà Bang Maine, 353 Đường Water, Augusta, Maine 04330 -4633 số điện thoại 1- 800-452-4668 (Để lại lời nhắn), (207) 626 – 4600 (Lời nhắn), 1 – 800 – 452 – 4603; hoặc (207) 623- 2985(TTY- cho những quí vị có vấn đề nghe).

Contact Us

353 Water Street  •  Augusta, ME 04330
(800) 452-4668  •  (207) 626-4600
Fax (207) 626-4678  •  Maine Relay 711
MaineHousing Facebook Page MaineHousing Twitter Page MaineHousing Instagram Page MaineHousing Pinterest Page Fairhousing
 
 

MaineHousing does not support or endorse external links.

Home   |   Privacy Policy   |   Site Map

© 2017 MaineHousing. All rights reserved.